Ochrana údajov

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aké informácie rieši Flirtdate.eu?

Flirtdate.eu je platforma pre zoznamovanie pre dospelých a poskytujeme túto službu spustením stránky sociálnych sietí, ktorá používateľom umožňuje pripojiť sa k našej globálnej komunite. Registráciou na adrese Flirtdate.eu s nami uzatvárate právnu zmluvu a spracovávame vaše údaje, aby sme vám poskytli túto službu na základe podmienok tejto zmluvy. Môžete sa stať členom služby Flirtdate.eu alebo používať jeho funkcie len vtedy, ak máte najmenej 18 rokov, alebo podľa zákonov štátu, v ktorom žijete, kde je vek dospelosto určený inak.
Ak sa chcete pripojiť k sieti Flirtdate.eu, budete musieť vyplniť náš online registračný formulár, v ktorom vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli informácie, ako napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, pohlavie, dátum narodenia alebo kontaktné údaje. Máte tiež možnosť poskytnúť ďalšie podrobnosti o sebe, ale tieto sú voliteľné. Keď kontrolujete svoj užívateľský profil, tieto informácie sú kedykoľvek k dispozícii prístupom na vašu stránku profilu, ktorá vám umožňuje kedykoľvek opraviť alebo aktualizovať vaše informácie, okrem vašej e-mailovej adresy a hesla a vášho pohlavia. Môžete sa obrátiť na tím podpory zákazníkov spoločnosti Flirtdate.eu na stránke spätnej väzby, aby ste zmenili pohlavie vášho profilu a / alebo e-mailovej adresy.
Buďte opatrní, keď vyplníte svoj profil citlivými informáciami, ako sú vaše náboženské označenie a údaje týkajúce sa zdravia. Pri vytváraní svojho profilu môžete slobodne uviesť svoje sexuálne preferencie a etnickú príslušnosť, ale to nie je potrebné. Fotografie alebo videá, ktoré uverejníte na stránke Flirtdate.eu, môžu tiež odhaliť tento typ osobných údajov. Stiahnutím týchto informácií o vás jednoznačne súhlasíte s poskytnutím prístupu verejnosti iným používateľom.
Z bezpečnostných dôvodov ktorej cieľom je zaistiť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, žiadame našich používateľov, aby skontrolovali svoje účty, aby sa ubezpečili, že nie sú robotmi. Na tento účel vás môžeme požiadať o vaše telefónne číslo. Takisto sa snažíme vyhnúť vytvoreniu falošných kont Flirtdate.eu, ktoré môžu byť použité na podvodné alebo zločinecké účely: ide o hrozby pre komunitu Flirtdate.eu. Na overenie účtov používame tretiu stranu. Ten bude uchovávať vaše telefónne číslo na 90 dní, aby preskúmal možné podvody na rôznych on-line platformách a službách, ako napríklad Flirtdate.eu. Vaše telefónne číslo zhromažďujeme a používame na základe našich legitímnych záujmov uvedených vyššie a na boj proti podvodom.
Ak sa rozhodnete zakúpiť jednu z našich prémiových služieb, spracujeme vaše platobné informácie a bezpečne ich uchováme na účely podvodov a audit / daňové účely. Podľa Zákona o ochrane osobných údajov musíme tieto údaje o platbách obnoviť a spracovať, aby sme mohli s vami vykonať našu zmluvu a naše ďalšie uchovávanie týchto údajov je odôvodnené našimi legitímnymi záujmami uvedenými vyššie.
Ak chcete umožniť Flirtdate.eu bezplatne poskytovať bezplatnú službu, spracovávame určité obmedzené údaje (demografické údaje a údaje o polohe) s cieľom generovať cielenú reklamu v našom oprávnenom záujme, vrátane zdieľania takýchto údajov s reklamnými sieťami. Toto nastavenie môžete zakázať v nastaveniach: naďalej sa zobrazujú reklamy, ale pre vás budú menej relevantné.Prostredníctvom nastavení zabezpečenia vášho zariadenia môžete zabrániť alebo obmedziť zdieľanie poverení vášho zariadenia s inzerentmi tretích strán a tiež používanie identifikátorov zariadení. Ak by ste chceli získať viac informácií o tejto praxi a zistiť, či ste sa rozhodli nepoužívať tieto informácie, navštívte túto stránku .
Na záver informácia na kontakt aby sme vás informovali o našich akciách a ponukách. Ak ste nám dali svoj súhlas, použijeme vašu e-mailovú adresu a vaše telefónne číslo, aby sme vám o nich informovali. Rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť pomocou nastavení aplikácie alebo webových stránok.

Ako dlho bude Flirtdate.eu uchovávať moje dáta?
Ak nie ste prihlásení do svojho účtu po dobu 30 mesiacov, váš profil a všetky vaše fotky budú odstránené. Keď požiadate o odstránenie vášho profilu prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky, okamžite sa stane nedostupným a do 30 dní sa úplne odstráni.
Korešpondencia s tímom na podporu zákazníkov bude dlhšia, aby sme mohli odpovedať na akékoľvek ďalšie otázky, ktoré by ste mohli mať, ale zvyčajne sa odstránia do 6 rokov, ak neexistujú žiadne otázky.
Anonymné informácie o aktivite na službe Flirtdate.eu sa uchovávajú dlhšie na účely štatistického zisťovania a vyhľadávania produktov, ale nie je možné prisúdiť konkrétnemu jednotlivcovi, ak bol profil jednotlivca odstránený.
Informácie, ako sú informácie o platbe, adresy IP, mobilné telefónne čísla a e-mailové adresy, sa zachovávajú v boji proti podvodom a spamu, pokiaľ sú relevantné. Zvyčajne to závisí od uplynutia platobnej metódy.

Aké informácie zhromažďuje Flirtdate.eu, ak mi je menej ako 18 rokov?
Flirtdate.eu nezhromažďuje žiadne osobné informácie o deťoch alebo maloletých dobrovoľne a neskúša ich predávať. Ak sa dozvieme, že sa na našich stránkach zaregistrovalo dieťa, maloletá osoba alebo osoba mladšia ako 18 rokov a poskytla nám osobné informácie, podnikneme kroky a vymažeme ich informácie a profil Flirtdate.eu. Ak odstránime profil, ktorý porušuje naše pravidlá, môžeme si ponechať e-mail a adresu IP takého používateľa, aby sme zabránili obchádzaniu našich pravidiel a vytvoreniu nového profilu.

Aké informácie zhromažďuje Flirtdate.eu o mojich priateľoch a kontaktoch?
Ak chcete dať svojim priateľom príležitosť stretnúť sa s novými ľuďmi, môžete sa rozhodnúť ich pozvať na Flirtdate.eu. Ak chcete nájsť svojich priateľov a známych na službe Flirtdate.eu, môžete vyhľadávať ďalších členov pomocou ich e-mailovej adresy. Ak by ste chceli pozvať svojich priateľov a kontakty na Flirtdate.eu, obdrží od vás e-mailovú pozvánku od spoločnosti Flirtdate.eu. Môžete im tiež poslať SMS (ak používate systém Android alebo iPhone), aby ste ich povzbudili k tomu, aby sa pripojili k našim stránkam. Ak sa ľudia, ktorých ste pozvali, nezaregistrujú v priebehu niekoľkých dní, môžeme im od vás odoslať pripomenutie e-mailu. Môžete pozvať celý svoj adresár. Môžete tiež vybrať iba niekoľko kontaktov zrušením mena priateľov, ktorých nechcete pozvať. Vyberte len dospelých.Poskytnutím informácií o týchto osobách potvrdzujete, že ste získali súhlas.
Keď importujete svoje kontakty, ponecháme si ich mená a e-mailové adresy alebo telefónne čísla, aby sa automaticky spájali s týmito priateľmi. Flirtdate.eu tieto e-mailové adresy alebo telefónne čísla neobchoduje a používa ich iba na odosielanie pozvánok e-mailom.Priatelia, ktorých pozvete na stránku, môžu kedykoľvek požiadať o odstránenie svojich informácií z našej databázy navštívením našej stránky s informáciami. Vyhľadávania v našej databáze sú dostupné len pre adresy alebo telefónne čísla, ktoré sú k dispozícii v čase žiadosti, a nie pre adresy alebo telefónne čísla, ktoré používatelia poskytujú neskôr.

Kto s Flirtdate.eu zdieľa svoje informácie?
Spoločné informácie môžeme zdieľať so stranami, ako sú AdWords, vrátane vašich osobných údajov (ktoré vás však neidentifikujú priamo), ako aj ďalšie informácie (napríklad novinové údaje) s tretími stranami pre sektorovú analýzu a demografické profilovanie iných produktov a služieb.
Vaše údaje zdieľame s nasledujúcimi kategóriami tretích strán:
1. Spoločnosti informačných technológií (hardvér a softvér), ktoré poskytujú služby na podporu našich produktov
2. Predchádzanie podvodom a poskytovatelia antispamových služieb na ochranu služieb pred kriminálnymi aktivitami
3. Moderátori monitorujú aktivitu na stránkach / aplikáciách a schvaľujú obsah
4. Reklamných partnerov, trhov a cielených poskytovateľov inzercie
5. Orgány činné v trestnom konaní, ak to vyžaduje zákon alebo na ochranu životných záujmov osoby
6. Spracovanie platieb a telekomunikačné spoločnosti s cieľom uľahčiť platbu našich prémiových služieb
Zabezpečujeme, aby tieto strany dodržiavali prísne ustanovenia o ochrane dôverných údajov a ochrany údajov, ktoré sú v súlade s týmito pravidlami. Prijmú sa kroky na zabezpečenie toho, aby zdieľané údaje neboli v čo najväčšej možnej miere započítateľné.
V prípade, že spoločnosť Flirtdate.eu alebo ktorákoľvek jej pridružená spoločnosť prechádza prechodom alebo zmenou vlastníctva, napríklad zlúčením alebo splynutím, akvizíciou inou spoločnosťou, reorganizáciou alebo predajom celého alebo časti jej majetku, alebo v prípade platobnej neschopnosti alebo administratívy, môžeme byť vyzvaní k zverejneniu vašich osobných údajov.

Vaše práva
V súlade so zákonmi EÚ máte právo podať sťažnosť orgánom na ochranu údajov. Hlavné kancelárie spoločnosti Flirtdate.eu sú v Bratislave I. Ak sa nachádzate v EÚ, môžete sa obrátiť aj na miestneho regulátora ochrany údajov, ktorý vám môže kontaktovať ICO vo vašom mene.
Máte viacero práv podľa európskeho zákona o ochrane osobných údajov, ak ste občanom EÚ.
1. Právo byť informovaný: aké osobné údaje spracováva organizácia a prečo? (toto stanovisko).
2. Právo prístupu: Môžete požiadať o kópiu vašich údajov.
3. Právo na opravu: ak sú údaje, ktoré sú uložené, nepresné, máte právo na opravu.
4. Právo na zrušenie: Máte právo na vymazanie údajov za určitých okolností.
5. Právo na prenos údajov: Môžete požiadať o kópiu vašich údajov v strojovo čitateľnej forme, ktorú je možné previesť na iného poskytovateľa.
6. Právo na námietku: Za určitých okolností (vrátane spracovania údajov na základe legitímnych záujmov alebo na účely marketingu) môžete proti tomuto zaobchádzaniu vzniesť námietku.
7. Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania: V tejto oblasti existuje niekoľko práv, pri ktorých spracovanie na čisto automatizovanom základe má za následok rozhodnutie s právnymi alebo významnými účinkami pre jednotlivca. Za týchto okolností zahŕňajú vaše práva právo poskytnúť ľudský zásah do rozhodovacieho procesu.
Ak chcete vykonávať akékoľvek vaše vyššie uvedené práva, navštívte našu stránku s informáciami alebo nám e-mailom na adrese DPO@corp.flirtdate.eu.

Ako Flirtdate.eu chráni osobné údaje?
Spoločnosť Flirtdate.eu implementovala príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu a zabránenie stratám, zneužitiu a zmene informácií, ktoré sú pod našou kontrolou, vrátane vašich osobných údajov. Naši technickí experti usilovne pracujú na zabezpečení bezpečného používania našich stránok.
Hoci prijímame primerané opatrenia proti narušeniam bezpečnosti na našich webových stránkach, databázach a súboroch, žiadna internetová stránka ani internetová prenosová správa nie sú úplne bezpečné a nemôžeme zaručiť, že neoprávnený prístup , hackovanie, strata dát alebo iné porušenie sa nikdy nedosiahne. Odporúčame vám podniknúť kroky na ochranu vašich osobných informácií (vrátane hesla) a odhlásenia sa z vášho účtu po použití. Ak stratíte svoje heslo alebo ho zverejníte, alebo iný poskytovateľ služieb, ktorý používate, narazíte na porušenie pravidiel a používate rovnaké poverenia, ktoré používate na Flirtdate.eu , vaše osobné údaje môžu byť ohrozené. Ak sa to stane, informujte o tom službu zákazníkom prostredníctvom stránky s informáciami.

Kde sú moje osobné údaje vedené?
Chceme, aby ste sa dostali na Flirtdate.eu kdekoľvek ste vo svete. Aby sme mohli poskytovať túto službu, prevádzkujeme celosvetovú sieť serverov.Tento hardvér sa nachádza v dátových centrách tretích strán, ale patrí medzi Flirtdate.eu. Údaje zozbierané reklamnými partnermi môžu byť uložené aj mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Zabezpečujeme, aby boli údaje dostatočne chránené tým, že sa zabezpečí zavedenie platných právnych mechanizmov, ako sú napríklad doložky o modeloch schválené Európskou úniou certifikačný štít ochrany súkromia USA a implementácia silných zmluvných noriem. Ak by ste chceli získať viac informácií o povahe ochranných opatrení, ktoré sme zaviedli, pošlite e-mail na adresu DPO@corp.flirtdate.eu.

Sú iné osobné údaje zozbierané službou Flirtdate.eu?
Ak sa obrátite na náš zákaznícky servis prostredníctvom stránky so spätnou väzbou , dostaneme vašu e-mailovú adresu a našu adresu IP a informácie, ktoré nám pošlete, dokážu nájsť na vyriešenie vašej žiadosti. Budeme viesť záznamy o našej komunikácii s vami, vrátane sťažností, ktoré od vás dostaneme o ďalších používateľoch (a ostatných používateľoch o vás) počas 6 rokov po vymazaní vášho účtu.

Používa Flirtdate.eu moje údaje na iné účely?
Na reklamné a propagačné účely môžeme použiť informácie zverejnené v oblastiach Flirtdate.eu Open Access na našich partnerských stránkach a pre naše súvisiace produkty. Veríme, že ich používanie rešpektuje naše legitímne záujmy a umožňuje nám zlepšiť a prispôsobiť svoje skúsenosti na našich stránkach tak, aby vyhovovali vašim potrebám.
Vaše osobné údaje používame na vyriešenie problémov, spory a uplatňovanie našich Podmienok používania .

Každý registrovaný užívateľ internetovej zoznamky a zábavného portálu (klient) dáva svojou registráciou dobrovoľný súhlas v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona so spracovaním svojich osobných údajov a dobrovoľný súhlas v zmysle ustanovenia § 9 písm. a) Zákona so spracovaním citlivých údajov v rozsahu v akom ich poskytne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Klienti svojou registráciou ďalej poskytujú súhlas s tým, aby boli poskytnuté údaje zverejnené ďalším klientom portálu, a to v nasledujúcom rozsahu:
dátum narodenia,
stav,
kraj a mesto,
fyziologické a fyzické údaje klientov
údaje o sexuálnom živote.

Ďalej klienti svojou registráciou prejavujú súhlas s tým, aby ich osobné údaje boli použité na účely fakturácie poskytnutých služieb, a aby boli použité pri prípadnom riešení sporov pri nedodržaní povinností klienta vyplývajúcich z všeobecných obchodných podmienok. Súhlas so spracovaním údajov môže vziať klient kedykoľvek späť úkonom adresovaným na e-mailovú adresu dpo@flirtdate.eu

Kto sme?

Spoločnosť Flirtdate.eu je vo vlastníctve firmy M&L International zaregistrovanej v Bratislave I.
Spoločnosť Flirtdate.eu vymenovala pracovníka zodpovedného za ochranu údajov, ktorého môžete kontaktovať odoslaním e-mailu na adresu DPO@flirtdate.eu

Čo sú „cookies“ a na čo sú určené?
Zhromažďujeme informácie umiestnením súborov cookie do počítača alebo mobilného telefónu. Súbor cookie je výňatkom informácií uložených v počítači používateľa alebo mobilnom telefóne prostredníctvom webového prehliadača. Sú nástrojom na ukladanie informácií o návštevách webových stránok, rozpoznávania vás pri prihlasovaní a zachovaní vašich preferencií vždy, keď navštívite Flirtdate.eu, a tým poskytnete najlepšie služby našim členom.
Keď navštívite verejné domény služby Flirtdate.eu, súbor cookie relácie sa umiestni do vášho počítača a bude mať rovnakú dĺžku ako vaša návšteva. Trvalé súbory cookie (známe tiež ako lokálne úložné zariadenie) sú tiež nainštalované v počítačoch členov, takže Flirtdate.eu si môže ľahko zapamätať užívateľskú skúsenosť a rýchlejšie pripojenie. Na vašom mobilnom telefóne môžeme používať trvalé sledovacie súbory cookie, hlavne z bezpečnostných a ochranných dôvodov, aby sme predišli phisherom, podvodníkom, neoprávneným pripojeniam a aby sme vám pomohli získať prístup k vášmu účtu, ak pirátstva. Tieto informácie nepoužívame, keď ste odpojení.
Nastavenia prehliadača a mobilných zariadení môžete nastaviť tak, aby blokovali súbory cookie a lokálne úložné zariadenia, ale v takom prípade nemusíte mať prístup k funkciám, ktoré ponúka spoločnosť Flirtdate.eu.
Flirtdate.eu používa cookies a lokálne úložné zariadenia môže byť zaradené do kategórie:
• súbory cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre požadované produkty a služby, napríklad nákup Flirtdate.eu Premium;
• ktoré súvisia s výkonom stránky Flirtdate.eu, čo nám pomáha analyzovať správne fungovanie našich stránok a zabezpečiť, aby naši členovia a návštevníci naplno využívali naše stránky;
• tie, ktoré súvisia s funkčnosťou stránky Flirtdate.eu a ktoré umožňujú zapamätať si predvoľby členov počas ich spojenia, ako napríklad zvolený jazyk umožňujúci rozhovor, pridávanie fotografií a odosielanie okamžitých správ;
• súbory cookie tretej strany týkajúce sa iných sociálnych sietí a ktoré členovia požadujú prostredníctvom sociálnych doplnkov,
• cookies na zlepšenie a lepšie zacielenie reklám, aby boli reklamné kampane širšie prispôsobené, a tak sa vyhýbajte tomu, aby ste ich skontrolovali.
Flirtdate.eu používa súbory cookie a lokálne úložné zariadenia na identifikáciu vás, poznanie vašich záujmov online, čo chcete robiť, ako napríklad chatovanie s novými ľuďmi, zdieľanie obsahu a bezpečný nákup služby Flirtdate.eu Premium. Nižšie je uvedená tabuľka funkcií súborov cookie Flirtdate.eu a ich použitie.

Funkcie cookie Ciele súborov cookie
Analýza a výskum Flirtdate.eu používa službu Google Analytics na získanie informácií o tom, ako návštevníci používajú stránky Flirtdate.eu. Tieto informácie používame na zostavovanie prehľadov a na zlepšenie stránky. Súbory cookie zhromažďujú informácie v anonymnej forme vrátane počtu návštevníkov stránok, z ktorých boli presmerovaní návštevníci, a navštívených stránok. Viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke http://www.google.com/intl/sk/policies/
overenie pravosti Tieto cookies nám pomáhajú identifikovať našich členov. Keď ste prihlásený / -á, môžete plne využiť Flirtdate.eu a odovzdávať fotky, diskutovať a nájsť svoje skúsenosti, napríklad keď sa rozhodnete pre zobrazenie stránky Flirtdate.eu v miestnom jazyku alebo keď sa spýtate na Flirtdate.eu pamätať si na teba). Tieto súbory cookie tiež pomáhajú zapamätať, kto vás pozval na vstup do služby Flirtdate.eu.
Bezpečnosť a bezúhonnosť stránky Používame cookies a iné zariadenia, ako napríklad CAPTCHA, na pomoc Flirtdate.eu zaistiť bezpečnosť svojich členov. Tieto súbory cookie chránia používateľov Flirtdate.eu pred spamom a podvodmi zabezpečením vašich osobných údajov, keď nakupujete Flirtdate.eu (napríklad Flirtdate.eu Premium).
Môžeme používať trvalé súbory cookie, ktoré nám pomáhajú identifikovať, že sa rovnaké zariadenie pripája k rovnakému účtu. Tieto typy cookie tiež prispievajú k našim anti-spam opatreniam a môžu nám pomôcť zabrániť phishing, podvody, neoprávnené pokusy o prihlásenie do vášho účtu a prístup k napadnutým účtom.
Funkcie a služby tejto stránky Tieto lokálne súbory cookie a úložné zariadenia poskytujú funkcie, ktoré naši členovia využívajú, ako sú napríklad sťahovanie fotografií, rozhovorov, okamžité správy, nastavenia účtu, vaša požiadavka, aby ste ako domovskú stránku používali službu Flirtdate.eu alebo predvoľby vyhľadávania. Používame tiež súbory cookie na poskytovanie odkazov na iné stránky sociálnych sietí, sociálne doplnky a videoobsah, vrátane uľahčenia zdieľania obsahu medzi Flirtdate.eu a vašimi ostatnými obľúbenými sociálnymi sieťami.
V niektorých prípadoch môže funkcia webových stránok, ktorú si vyberiete, povoliť tretej strane, aby do vášho počítača umiestnila súbory cookie alebo lokálne úložné zariadenia. Tretia strana, ktorá umiestňuje súbory cookie do vášho zariadenia, je zodpovedná za to, ako spracúvajú svoje údaje. Flirtdate.eu odporúča, aby ste si prečítali jeho zásady ochrany osobných údajov. Tretie strany, ktoré umiestňujú súbory cookie do vášho zariadenia, keď používate službu Flirtdate.eu, (vrátane odkazu na ich pravidlá ochrany osobných údajov):
• Twitter, https://twitter.com/privacy
• Facebook, https://en-gb.facebook.com/policy.php
• YouTube, http://www.google.co.uk/intl/sk/policies/privacy/
• AddThis, http://www.addthis.com/privacy
výkon Musíme použiť niektoré lokálne súbory cookie a úložné zariadenia, aby naši členovia mali čo najlepšie skúsenosti vrátane toho, aby sme našim stránkam uľahčili navigáciu, urýchlenie stránok a rýchlejšie reagovali na požiadavky na služby Flirtdate.eu.
Cielené reklamy Niekedy prevádzkujeme reklamné kampane pomocou spoločnosti DoubleClick spoločnosti Google, ktorá tiež umiestňuje súbory cookie. Viac informácií o súboroch cookie DoubleClick a o tom, ako tieto súbory cookie ovládať nájdete na stránke https://policies.google.com/technologies/ads .
Musíme použiť niektoré cookies a lokálne úložné zariadenia. Ich používanie vrátane názvov určitých cookies sa môže v priebehu času meniť, ale môže byť zaradené do jednej z týchto kategórií. Upozorníme vás, ak dôjde k podstatnej zmene nášho používania súborov cookie a lokálnych úložných zariadení. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie vrátane súborov cookie Flash / lokálnych úložných zariadení, tieto webové stránky ponúkajú užitočné informácie:
• www.allaboutcookies.org
• www.youronlinechoices.eu
• http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html
Pravidlá ochrany osobných údajov: naposledy aktualizované 21. mája 2018.

 
Upozornenie!

 

Nasledujúce stránky obsahujú erotický obsah a sexuálnu tématiku. Pred vstupom na stránku si prečítajte pravidlá používania a ochranu osobných údajov.

Zakliknite súhlas iba ak:

1. potvrdzujete, že máte 18 rokov a viac
2. ste uzrozumení s erotickým obsahom na našich stránkach
3. sexuálny materiál budete používať v súkromí a pre vlastnú osobnú potrebu
4. neposkytnete prístup na stránku a ani materiál z nej osobe mladšej ako 18 rokov
5. oboznámili ste sa s našimi podmienkami používania a porozumeli ste im a súhlasíte s nimi.

Pokiaľ nesúhlasite minimálane s jednou z vyššie uvedených podmienok, opustite ihneď túto stránku!

 

Súhlasím a porozumel/a som podmienkam používania.